Glitter Words

 

Adresa:
Spolok Žilinské mažoretky DIANA


Vedúca súboru:
Ľudmila Štefková
Telefon: 041/5623 343
Mobil: 0905 333 053

zilinskemazoretkydiana@gmail.com

stefkova1@gmail.com 

kontakt trénerky:

Ľudmila Štefková: 0905 333 053 (skupina A, D, E)

Ing. Ivana Matejíková (dobrovoľník): 0902 747 043 (skupina B)

Mgr. Lucia Ľuptáková: 0911 673 376 (skupina B,C)

 


Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Poštová banka
Číslo účtu: 20111736/6500
IČO: 36140791