Glitter Words

 

Ľudmila Štefková- vedúca súboru,                           Mgr. Andrea Funtiková

 

      trénerka-skupina A,D,E

                    

 

 

          Mgr. Lucka Ľuptáková                                      Ing. Ivanka Matejíková

          trénerka - skupina B,C                                      trénerka - skupina B